Årsmötet hålls på Norra Bryggan den 25 april

Årsmötet kommer att hållas på Norra Bryggan, inte, som vi tidigare meddelat, Stora Skuggan. Det äger rum den 25 april 2018 kl 18.30. Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast den 25 mars. Mer information och handlingar kommer att skickas ut ca 14 dagar innan mötet. Välkomna!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter