Rapport från föreningsstämman

Föreningsstämman för verksamheten 2017 avhölls på Norra Bryggan den 25 april. Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Stefan Ulveland som ledamot och Fredrik Niveman som suppleant. I övrigt kvarstår Lars Gunnar Svensson, ordförande, Hans Norén, sekreterare, Christina Johannisson, kassör, Lars Widell, Marie Lönnquist och Wojtek Fangrat. I anslutning till mötet informerades om aktuella ämnen och den avgående styrelseledamoten Magnus Schüldt avtackades efter sina tre år i styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter