Den 5-åriga garantibesiktningen är genomförd

Den 5-åriga garantitiden för fastigheten utgick den 17 juli 2018, för fasaden är den förlängd till 15 juli 2020. Vi har gjort besiktningar beträffande VVS, El, Bygg och Mark men också enskilda lägenheter, som tidigare har anmält fel, har besiktigats och åtgärdats. En oberoende, teknisk konsultfirma har varit behjälplig för att utreda status på fastighetens fasader, tak, grund och påbörjade balkongrenoveringar på översta våningsplan. Slutliga besiktningsprotokoll är nu på gång och därefter sker möte och förhandling med MVB om åtgärder.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter