Ombyggnad i lägenheter kräver styrelsens godkännande

Vid eventuell ombyggnad av lägenheten måste alltid styrelsen ge sitt godkännande. Ritning och teknisk information krävs som underlag. Om tillstånd ges måste arbetet göras av godkänd hantverkare. Dokumentation av arbetet ska lämnas till styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter