Motioner till årsmötet ska lämnas senast 28 mars

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 28 april 2019 kl 10.00 i restaurang Norra Bryggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 28 mars. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Kallelse, årsredovisning och annat material kommer att skickas ut i anslutning till mötet. Välkomna till årsmötet framöver.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter