Information om 2019 års föreningsstämma

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 28 april 2019. Vid stämman deltog 21 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2018, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes, vilket innebär att 
Lars Gunnar Svensson, Christina Johannisson, Hans Norén, Lars Widell, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson valdes in i styrelsen som suppleant. Till valberedning valdes Per Holmberg, Eva-Lotta Westring och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan så snart protokollet har justerats. Den fastställda årsredovisningen för 2018 finns att läsa under Ekonomi.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter