2020 års föreningsstämma

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 31 maj 2020. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år men så är det också coronatider. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2019, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i stora delar, vilket innebär att Lars Widell, Christina Johannisson, Hans Norén, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson, som tidigare varit suppleant, valdes in som ordinarie ledamot. Lars Gunnar Svensson, som varit ordförande i fem år, hade tidigare meddelat sin avgång som ordförande och valdes in som suppleant. Han avtackades med blommor och present för ett mycket engagerat och uppskattat ledarskap. Till valberedning valdes Per Holmberg och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan. Den fastställda årsredovisningen för 2019 finns att läsa under Ekonomi.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter