Brf Husarvikens Brygga installerar solceller på taket

Föreningen kommer att installera solceller på fastighetens tak. Arbetet initierades 2019 då styrelsen diskuterade olika projekt som skulle kunna gagna fastigheten och föreningen ekonomiskt, men också på ett bra sätt förbättra vårt klimatavtryck och följa Norra Djurgårdsstadens vision om hållbarhet och klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel. 
På basis av en noggrann utredning och ett positivt gensvar från medlemmar fattade styrelsen beslut om installation i början av 2021. Solcellsanläggningen kommer att kopplas in i juni 2021 och bidra till lägre energikostnader och en hållbar miljö. 
Totalentreprenör är Svea Solar som gör hela installationen. Vid anslutningen blir vi en del av solcells-Sverige som vid årsskiftet 2019/2020 hade cirka 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar. Anläggningen kommer att anslutas till internet så att alla som vill kan följa produktionen med en app i telefonen. 
Vi ser fram mot en i det närmaste underhållsfri anläggning som ger föreningen en bättre ekonomi och en grönare profil. Installation av solceller bidrar också till en positiv effekt på fastighetens värde och är till gagn för enskilda medlemmar i samband med köp eller försäljning av bostadsrättslägenheten. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter