Föreningsstämman 2021

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 23 maj 2021. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år. Till nästa år hoppas vi att pandemin släppt sitt grepp och fler har möjlighet att komma. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2020, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Hans Norén, sekreterare, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat, Björn Johansson, Lars Gunnar Svensson, ordinarie ledamöter samt Per Holmberg och Kaela Loffler som nya suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Charlotte Lundin och Elisabeth Westlund. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan liksom den fastställda årsredovisningen för 2020. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter