Motioner till årsmötet och valberedningens uppgifter

Motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 6 maj 2022. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Om du själv är intresserad av att deltaga i styrelsearbetet eller har synpunkter på styrelsens arbete ber vi dig ta kontakt med föreningens valberedning. Namn och telefonnummer finns på hemsidan under Kontakt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter