Kallelse till föreningsstämman 2023

Föreningsstämman 2023 äger rum söndagen den 7 maj klockan 10.00 på Norra Bryggan. Kallelse och övriga handlingar har skickats ut separat till alla medlemmar. Vi hoppas få se många medlemmar på årsstämman. Välkommen!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter