föreningsstämman 2023

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 7 maj 2023. Vid stämman deltog 22 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2022, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Lars Gunnar Svensson, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson och Per Holmberg, ordinarie ledamöter samt Kaela Borgman och Virginia Arenius som suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Elisabeth Westlund och Martina Melin

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter