HÉM > NYHETER

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 15 maj 2022. Vid stämman deltog 19 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2021, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Hans Norén, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson, Lars Gunnar Svensson, ordinarie ledamöter samt Per Holmberg och Kaela Loffler som suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Charlotte Lundin och Elisabeth Westlund. Wojtek Fangrat lämnar styrelsen och avtackades för en god insats under många år.
Läs hela inlägget »
2022-04-29
välkommen till föreningsstämman
2022-04-03
Motioner till årsmötet och valberedningens uppgifter
2022-04-03
årsmöte söndagen den 15 maj 2022 kl 10.00 i norra bryggan
2022-04-03
mingelkvällar 5/4, 3/5 och 31/5

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter